Artikler og fagstoff

Vi har i årenes løp skrevet over 200 artikler i "Vi over 60" om spørsmål og problemstillinger knyttet til våre fagområder. I tillegg har vi svart på mange hundre spørsmål fra bladets lesere. Artiklene finner du i papirutgavene av "Vi over 60". Du finner også en del av artiklene på magasinets nettsider og ellers på nettet.

Vi har utarbeidet et kompendium over juridiske emner som vi bruker i undervisningen og i vår advokatvirksomhet. Kompendiet inneholder bl.a teoridel med en gjennomgang av en del sentrale temaer. Det er videre tatt inn eksempler på testamenter og samboeravtaler. Kompendiet inneholder også en samling av relevante skjemaer.