Foredragsvirksomhet

Vi holder foredrag på et stort antall kurs og seminarer hvert år. Temaene er familierett, arverett, skifte og uskifte. Testamenter, ektepakter og samboeravtaler. Avtaler og ordninger i familier med dine, mine og våre barn. Arveavgift. Fast eiendom.

Om ønskelig skreddersyr vi foredrag innenfor våre fagområder.

Vi tilbyr alt fra korte foredrag på 1-2 timer i utvalgte emner til heldagsopplegg med en grundigere orientering i flere emner. Gruppenes størrelse kan være alt fra 5 til 200 deltakere. Et typisk foredrag er på 3-4 timer for en gruppe på 30 – 40 personer.

I våre foredrag forsøker vi – på en forståelig og levende måte – å ta opp og belyse det vi tror er viktige spørsmål for våre kursdeltakere.