Kontorfellesskapet

Advokatene Inger og Kjell Morten Méd driver sin virksomhet i et kontorfellesskap i Niels Juels gt 12.

Vår kontorfelle advokat Tom Helverschou arbeider med fast eiendom, forretningsjus, skatt, avgift, tomtefeste og arbeidsrett.

Else Bruhjell-Christensen er sekretær, passer telefonen og tar i mot klienter.