Priser

Priser og fakturering.

Pris og øvrige betingelser avtales konkret for det enkelte oppdrag.

Våre standard betingelser er som følger:

Vi tar betalt for den tiden vi bruker på oppdraget.
Ordinær timepris er kr. 2.200,- eks mva.
(2.750,- inkl mva )