Ordinær advokatvirksomhet

Vi har vårt hovedfokus på spørsmål knyttet til arv, skifte, uskifte, skilsmisse og fast eiendom. Vi bistår blant annet med;

Opprettelse av testament, ektepakt og samboeravtaler. Testamentsfullbyrderoppdrag og bistand ved gjennomføring av arveoppgjør.
Avtaler med særkullsbarn om rett til uskiftet bo.
Dine, mine og våre barn.
Bistand når helsa svikter, fremtidsfullmakter, opphold på sykehjem og oppdrag som verge.
Skilsmisseoppgjør og oppløsning av ugift samliv.
Overføring av fast eiendom, kontrakt, oppgjør, og tinglysning.
Generasjonsboliger.
Fast eiendom, skjulte feil og mangler, tinglysning, konflikter om trær, tomtegrenser, adkomst.
Sameie i fast eiendom. Hyttesameier. Opprettelse av sameieavtaler og oppløsning av sameier.
Konfliktløsning, forhandlinger, skiftetvister og prosedyreoppdrag for domstolene.
Planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter